Krásy Frýdlandska (účastnická reportáž)

Od čtvrtka 23. 5. do neděle 26. 5. 2019 se konala další víkendovka, která byla zaměřena na poznávání krás Frýdlantska. Akci připravili členové Života trochu jinak Kateřina Matulíková a Andrea Klozová.

Ve čtvrtek 23. 5. se někteří z nás sjeli do Frýdlantu v Čechách, kde celá akce začala. Přespali jsme ve Frýdlantu u Andrejčiny babičky, která nám na první noc naší víkendové akce poskytla azyl ve svém útulném bytě. S chutí jsme snědli občerstvení, které pro nás paní Klozová připravila a unaveni jsme ulehli do našich spacáků, neboť jsme měli za sebou dlouhý a náročný den. Někteří z nás po celý den na cestách, někteří celý den v práci nebo dokonce obojí najednou.

V pátek ráno dorazil Andrejčin přítel Petr, který cestoval až ze Slovenska. Rozloučili jsme se s Andrejčinou babičkou a vydali se autobusem do Heřmanic, kde Andrea zajistila prohlídku sklárny. V Heřmanické sklárně se nám obětavě věnoval její majitel pan Novotný, který nám dal možnost zhotovit si vlastní výrobek. Dva z nás této možnosti využili a za pomoci "koukavých" kamarádů jsme si na skleněnou destičku vyrobili svá vlastní jména, a to z kuliček, které se na skleněnou destičku přilepily. Naše jména byla napsána za pomoci Braillovy abecedy. Po návštěvě sklárny jsme se vypravili na zdejší Heřmanickou rozhlednu. Někteří z nás jsme vystoupali nahoru, někteří z nás čekali pod rozhlednou.

Po návštěvě rozhledny, jsme se ještě zastavili v pekle – zdejší řezbář vyřezal sochy čertů a medvědů, kteří tvoří zajímavé zátiší. Následně jsme se vrátili autobusem zpět do Frýdlantu, kde jsme poobědvali výbornou pizzu. Po obědě jsme si chvíli povídali a poté někteří z nás navštívili Frýdlantský bazén. Hezky jsme si zaplavali a nechali namasírovat svá těla ve vyhřívací vaně.

Poté, co jsme opustili bazén, jsme se vydali na nákup do Tesca, abychom měli z čeho připravit večeři.

Frýdlant jsme ve večerních hodinách opustili a vydali se vlakem do nedaleké Višňové, kde jsme se ubytovali v místní školní družině. Povečeřeli jsme a ulehli do svých spacáků, abychom mohli druhý den brzy ráno vyrazit na další výlet. Tím výletem byla procházka na Jizerku. Po snídani jsme vlakem odjeli do Frýdlantu, kde nás ráno ještě čekala procházka po Frýdlantě – výklad o historii města a památkách a návštěva kostela nalezení sv. Kříže. V devět hodin ráno jsme jeli autobusem na Smědavu. Autobus byl plný k prasknutí, v průběhu cesty přistupovali další a další lidé, kteří se již neměli ani kam posadit. Hned co jsme na Smědavu dorazili, vydali jsme se na Jizerku. Byl hezký slunný den, počasí nám přálo. Naše trasa vedla ze Smědavy na Jizerku – jedna z nejstarších osad v Jizerských horách, Tam jsme šli po promenádní cestě a zpět kolem rašelinišť, kde jsme si přečetli o místní vzácné flóře. Po dvanácti kilometrové procházce jsme dorazili zpět na Smědavu a autobusem odjeli do Frýdlantu. Poobědvali jsme ve zdejší frýdlantské restauraci, nakoupili něco k snědku na večer a vlakem odjeli do místa našeho ubytování – do Višňové.

V neděli ráno jsme museli zabalit své batohy, neboť se pomalu blížil konec naší víkendovky. Vlakem jsme putovali do Liberce, neboť nás ještě čekala prohlídka botanické zahrady. Po příchodu do botanické zahrady jsme museli vyřešit, kam odložit naše těžké batohy, neboť do skříněk k tomu určených se zkrátka nevešli. Poté jsme si prohlédli všechny skleníky, které byly ve zdejší botanické zahradě k prohlédnutí. Mohli jsme si i hmatem prohlédnout rostliny z různých koutů světa. Některé z rostlin jsme si prohlédli též ve venkovní části botanické zahrady.

Po ukončení prohlídky jsme se vydali na autobusové nádraží, odkud jsme odjeli každý do svého domova.

Akci hodnotí m jako velmi zdařilou a výborně připravenou. Jsem moc rád, že mohu na tomto místě poděkovat našim "koukavým" kamarádům za skvělý doprovod, bez kterého bychom se velmi obtížně obešli. Děkuji též za výbornou organizaci celé akce.

Marek Müller

Fotogalerie

Kategorie: