Mise: MARS - tábor pro děti se zrakovým postižením (srpen 2019)