Čarodky na Slovácku (účastnické dojmy)

První den - pátek 27. dubna:

V pátek večer jsem se dostavila do budovy Diakonie v Uherském Hradišti, kde mě přivítali usměvaví vedoucí a parta mých nejlepších přátel. A víkendovka na Slovácku mohla začít. Všichni jsme si našli vhodné místo ke spaní a rozložili jsme si své karimatky a spacáky. Po vybalení následovala rozmanitá večeře. Po večeři přišla společná večerka, při které jsme se dozvěděli zítřejší program. Po večerce jsme měli osobní volno. Kdo chtěl jít spát, šel spát a komu se ještě nechtělo, mohl si povídat.

Druhý den - sobota 28. dubna:

Ráno jsme vstali o půl sedmé. Tedy jsem spíš vstala já a mí kamarádi, načež jsme svým hlasitým hovorem probudili zbytek zúčastněných. Po snídani jsme se pěšky vydali do Modré, kde nás čekala návštěva Archeoskanzenu a Živé vody. V Archeoskanzenu jsme si mohli prohlédnout stavby, které vznikly za dob Slovanů. Nacházela se zde například škola písemnictví, dobová studna a pár zemnic. Také zde bylo možné najít dobové opevnění nebo palác. Zajímavé věci, především ryby, se daly hmatat v Živé vodě. Ryby byly zároveň označeny popiskem v Braillově písmu, takže jsme si je mohli prohlédnout bez nutnosti požádat někoho v našem okolí, aby nám přečetl, jak se námi právě prohlížená ryba jmenuje. Po prohlídce Archeoskanzenu a Živé vody jsme zamířili na oběd. Po obědě jsme se vydali do Velehradu, kde jsme si přečetli pár pověstí o tomto místě a navštívili jsme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Po prohlídce baziliky jsme se vrátili zpět do Uherského Hradiště, kde nás čekala večeře, společná večerka a osobní volno.

Třetí den - neděle 29. dubna:

Po vydatné nedělní snídani jsme se vydali do Starého Města, kde nás čekala návštěva Kovozoo. Nacházela se zde spousta autentických zvířat, vyrobených z kovošrotu. Zabydlel se zde například nosorožec, hroch, medvěd či želva. U každého zvířete bylo napsáno jeho jméno a datum, rok a místo "narození". Z Kovozoo jsme pokračovali na oběd. Po obědě jsme se vrátili do Uherského Hradiště, kde jsme se připravili na návštěvu aquaparku. V aquaparku jsme uskutečnili vodní bitvu v divoké řece, do které se zapojili i náhodní místní. Po vyčerpávající bitvě jsme se přesunuli do vyhřátého venkovního bazénu, kde pokračovala bitva všech proti všem. K největší katastrofě ale došlo na tobogánu, kde létaly i kousky zubů. Po této bouřlivé návštěvě aquaparku následovala teplá večeře, na které si všichni pochutnali. Po večeři následovala večerka a volno.

Čtvrtý den - pondělí 30. dubna:

Po snídani, doplněné hudební vložkou, jsme se autobusem přemístili na hrad Buchlov. To bychom ale nebyli my, kdyby nás po cestě nepostihla nějaká komplikace. Autobusu, ve kterém jsme jeli, došel vzduch, takže jsme zase skončili ve Starém Městě. Po chvíli jsme nastoupili do autobusu jiného, kterým jsme zdárně dojeli do cíle. Na Buchlově jsme zažili úžasnou prohlídku, která byla připravena jen pro nás. Všechny vystavené věci jsme si mohli ohmatat, takže jsme zjistili, jak vypadalo například brnění, dámské šaty nebo dobové židle či stoly. Také jsme se dozvěděli něco z historie tohoto překrásného hradu. Po prohlídce jsme zamířili na oběd do buchlovické haluškárny, kde jsme se všichni výborně najedli. Po obědě jsme se vlakem přemístili do Uherského Ostrohu, kde jsme se zúčastnili pálení čarodějnic. Čarodějnice byla upálena za velkého potlesku přihlížejících. Po upálení proběhl šermířský souboj. Po souboji jsme si opekli špekáčky. Po občerstvení následovaly různé soutěže. Po soutěžích byla volná zábava, doplněná dětskými písničkami. Celá akce byla zakončena velkolepým ohňostrojem. A pak hurá zpět do Uherského Hradiště.

Pátý den - úterý 1. května:

V úterý jsme jen zlikvidovali ten nepořádek, který jsme natropili. Naštěstí šlo o nepořádek způsobený převážně hromadou věcí, které jsme si přivezli z domu, takže se dal zlikvidovat obyčejným sbalením do kufru nebo batohu. Po tomto náročném úkonu jsme šli na zasloužený oběd. Vedoucí si pro nás ještě před obědem připravili malý, ale nelehký úkol. Měli jsme si připravit reportáž o celé akci. Všichni jsme se snažili podat co nejlepší výkon. Všechny dny jsme si rozdělili a nakonec přišlo počasí, které jsem měla na starost já a Gabča. Po natočení reportáže jsme se přesunuli do restaurace na oběd. Po obědě jsme se rozloučili a vzápětí si nás vyzvedli rodiče a my jsme museli dát této úžasné víkendovce definitivně sbohem. Tak zase někdy příště, víkendovko...

Autor článku: Věra Strbačková

Fotogalerie

Audioreportáž

Kategorie: