KOMPAS 2015 (účastnická reportáž)

Ve dnech 13. - 17. listopadu 2015 se uskutečnil v pořadí již druhý metodický kurz KOMPAS. Jako základna nám posloužilo CVČ Legáto v Brně, kde jsme se po celou dobu kurzu vzdělávali v oblasti zážitkové pedagogiky a integrace. A jak jinak se o těchto tématech učit, než zážitkem a integrační metodou?

Tento kurz byl totiž otevřen jak lidem se zrakovým postižením, tak i bez něj. A všichni společně jsme tak na vlastní kůži prožívali od rána až do večera „sebezkušenostní“ bloky, které kolektiv lektorů ŽTJ někdy záměrně postavil tak, jak být nemají.

Byl vymezen čas na teorii, při které jsme se od zkušených lektorů Sukyho, Honzy, Míry a Vrbky dozvěděli věci známé i nové. Vše však bylo ve srozumitelné a ucelené podobě, takže workshopy o metodě zážitkové pedagogiky, o záměru, hře, integraci, reflexi a dramaturgii byly pro každého účastníka přínosem.

Důležitou částí kurzu byla praxe, kde jsme realizovali autorskou hru či program připravené v malých skupinách. Poslední den nastalo shrnutí v podobě metodického ohlédnutí a také diskuze, kde jsme se mimo jiné dozvěděli důležité věci, co se týkalo fyzické a psychické bezpečnosti.

KOMPAS proběhl pod záštitou spolku Život trochu jinak a byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, takže po jeho ukončení dostal každý zúčastněný certifikát s příslušným razítkem.

Autorka článku: Dagmar Matulíková

Fotogalerie

Kategorie: