Zlepšíme vám život!

Nechavše se zlákat slibem organizátorského dua Romana Štěpánka a Zbyňka Lichky jsme v úterý, 29. prosince začali svou kariéru v jimi vedené sektě "Zlepšíme vám život!". Dříve, než-li jsme byli přijati do tohoto společenství jsme museli projevit svou zdatnost při nováčkovské zkoušce, jejímž cílem bylo zajistit vařený brambor, knedlík a v minimálním počtu osmi lidí vydržet čtyřicet vteřin na eskalátoru. Jakmile jsme tedy byli přijati za členy bylo nám oznámeno, že naše práva jsou značně zredukována a naopak seznam našich povinností se rozšířil o nejednu položku.

Nestihli jsme se ani pořádně rozkoukat a následovala první aktivita, jejímž cílem bylo vyzdobení nádobky na tzv. marbelóny (skleněné kuličky, které plnily roli platidla, za něž jsme si mohli koupit možnost osprchovat se teplou vodou, uvařit si kávu či opustit ve volném čase sektovní budovu).  Večer jsme se ještě lehce zamysleli nad významem Vánoc, popovídali si s přáteli, které jsme dlouho neviděli a záhy po půlnoci ulehli ke spánku.

Následující dopoledne pro nás byl uchystán tajemný pergamen, z něhož jsme se měli dozvědět něco víc o původu naší sekty. Nápovědou nám bylo pouze několik indicií (jako třeba odečtení čísla devatenáct set od roku, kdy v Brně působil Viktor Kaplan), není se tedy čemu divit, že rozluštění braillské šifry fungující na bázi kryptexu nám zabralo takřka tři hodiny. Odpoledne pak následovala argumentační hra, při níž jsme byli rozděleni na dvě družstva (optimisté a pesimisté), jejichž úkolem bylo přesvědčit svým projevem a osobnostním kouzlem druhý tábor o pravdivosti našich argumentů. Zlatým hřebem tohoto dne byla oblíbená hra "Ano - Ne", při níž jsme měli příležitost zhodnotit své životní postoje a uvědomit si, na čem nám v životě záleží. Večer jsme si zaplavali v nedalekém aquaparku a přivítali mezi sebou nového člena sekty, který se k nám mohl připojit teprve nyní.

Čtvrteční dopoledne se neslo ve znamení velmi kreativní hry; byli jsme rozděleni do dvojic, přičemž z každé dvojce se stali majitelé muzea o pěti expozicích (vynálezi dvacátého prvního století, historická vozidla, hudební nástroje, pohádkové postavy a nejneužitečnější pomůcky). Úkolem bylo vymyslet pětadvacet předmětů (pět v každé expozici), které do svých muzeí dvojce rozdělí. Odpoledne pak následovalo lehce relaxačně působící zamyšlení nad významem některých českých i zahraničních písní.

Poslední hodiny kalendářního roku jsme strávili hraním na kytary, zpíváním a reflektováním uplynulých dvanácti měsíců. Obligátní přípitek, přání všeho nejlepšího do nového roku, ranní úklid, reflexe a dobrý pocit z právě skončivší akce.

Kategorie: