Lišák

Lišák

Studium/práce:
Vystudoval jsem obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě JU. Pracuji jako asistent žáka s autistickou poruchou a jako vychovatel ve školní družině na CZŠ při BiGy v Českých Budějovicích.

Zkušenosti s prací s lidmi:
No, nějaké ty zážitkové integrační kurzy s ŽTJ o.s., nějaký ten adapťák s o.s. DO SVĚTA, Letní výcikové kynologické soustředění 2011 a 2012 (hlavní instruktor), kurz "Já ve skupině" pro BiGy 2012, Benefice bez bariér 2010 a 2011. A v neposlední řadě také zážitkový kurz Maska pro studenty TF.

Záliby:
V čase volném proháním mého psíka Fida, svaly, sukni, občas hrabu do strun na kytaře nebo do auta a když zbude čas, tak u zlatavého moku debatuji o nesmyslnosti bytí.

Zajímavost:
Největší zajímavostí na mě je, že mi selhává krátkodobá paměť. Ačkoliv možná ještě větší zajímavostí je moje špatná krátkodobá paměť.

Školení/vzdělávací akce:
Zcela nezodpovědně jsem byl v roce 2012 prohlášen za Zdravotníka zotavovacích akcí, v témže roce mi byl udělen certifikát Zážitkového pedagoga od Lipnice, občas zajedu na RVVZ či CVVZ, kde od roku 2013 působím i jako lektor. V roce 2012 jsem absolvoval kurz "Integrovaná psychoterapie - sebezkušenostní výcvik" a v roce 2013 kurz "Hlavní vedoucí dětských táborů".

Bonus
Já rád zpívám :-)